Trường THCS
Lương Quới

Thi tốt nghiệp THPT dự kiến còn 4 môn

Theo dự thảo Bộ GD&ĐT đưa ra, năm nay thí sinh sẽ thi 4 môn: 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; 2 môn còn lại do mỗi thí sinh tự chọn trong số 5 môn Lý, Hóa, Sinh, Địa và Sử.
Theo dự thảo Bộ GD&ĐT đưa ra, năm nay thí sinh sẽ thi 4 môn: 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; 2 môn còn lại do mỗi thí sinh tự chọn trong số 5 môn Lý, Hóa, Sinh, Địa và Sử.

3 thay đổi lớn

Dự thảo được đưa ra trên nội dung quan trọng từ Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8, trong đó yêu cầu ngành GD&ĐT “Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh” và “Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kì, cuối năm học”.Thí sinh trong kì thi tốt nghiệp THPT 2013.

Theo dự thảo này, ngoài diện học sinh được miễn thi theo quy chế thi hiện hành, có thể các học sinh có kết quả học tập, rèn luyện tốt cũng sẽ được miễn thi. Nhưng không phải tất cả những em có học bạ đẹp đều được miễn thi mà Bộ GD&ĐT xác định tỉ lệ miễn thi chung cho các địa phương.

Ngoài diện học sinh được miễn thi theo Quy chế thi hiện hành, Bộ GD&ĐT dự kiến miễn thi tốt nghiệp cho các học sinh có kết quả học tập, rèn luyện tốt. Bộ GD&ĐT xác định tỉ lệ miễn thi chung cho các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng (sau đây gọi là các Sở GD-ĐT). Năm 2014, tỉ lệ miễn thi chung tối đa là 20%; trong các năm sau, có thể xem xét điều chỉnh tỉ lệ này.

Học sinh được miễn thi vẫn có thể đăng kí dự thi tốt nghiệp. Nếu ý tưởng này được triển khai, Bộ GD&ĐT sẽ có các quy định cụ thể nhiệm vụ của cơ sở giáo dục và các cấp quản lí nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan, công bằng cho kì thi.

Theo dự thảo này, thí sinh sẽ thi 4 môn: 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; 2 môn còn lại do mỗi thí sinh tự chọn trong số 5 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử. Học sinh có thể đăng ký thi môn Ngoại ngữ để được cộng điểm khuyến khích vào điểm xét tốt nghiệp có thể là: Bài thi môn Ngoại ngữ đạt 9,0 điểm trở lên được cộng 2,0 điểm; đạt 7,0 điểm trở lên được cộng 1,5 điểm; đạt 5,0 điểm trở lên được cộng 1,0 điểm.
Các tin khác